Ieși din mulțime!

telefoane de contact

telefon 0735533187

1 2

​ Administer Plus promoveaza tematici noi și cursuri desfășurate într-o manieră total nouă față de abordarea tradițională.

Teme generale de curs:

CURS: CREAREA UNEI CULTURI A PERFORMANȚEI ÎN SECTORUL PUBLIC

CREAREA UNEI CULTURI A PERFORMANȚEI ÎN SECTORUL PUBLIC

Organizăm acest curs deoarece este necesară crearea cadrului formării unei culturi a performanței care să contribuie la obținerea unor rezultate foarte bune în organizațiile publice românești.

mai multe detalii
CURS: MANAGEMENTUL TIMPULUI, STRESULUI ȘI CONFLICTELOR ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE

MANAGEMENTUL TIMPULUI, STRESULUI ȘI CONFLICTELOR ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE

Timpul este o resursa esențială pentru orice tip de organizație, cu atât mai mult pentru administrația românească ce se confruntă cu limitarea numărului de angajați și sarcini în continuă creștere.

mai multe detalii
CURS: PSIHOLOGIA ACȚIUNII ADMINISTRATIVE

PSIHOLOGIA ACȚIUNII ADMINISTRATIVE

Eficienta acțiunilor administrative depinde nu doar de cadrul legal-procedural ci, în mare măsură, de psihologia individuală sau a grupului și de cultura organizațională.

mai multe detalii

MEDIEREA ŞI NEGOCIEREA DISPUTELOR ŞI CONFLICTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Disputele și conflictele sunt o realitate a oricărui tip de organizație. Ignorarea acestora sau inexistența abilităților și cunoștințelor necesare medierii și negocierii conduc la lipsa de performanță.

mai multe detalii
MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI PROCEDURILOR

MANAGEMENTUL RISCURILOR ȘI PROCEDURILOR

Atât în organizaţie, cât şi în mediul în care aceasta acţionează, există incertitudini de natura ameninţărilor în realizarea obiectivelor, sau de natura oportunităţilor. Orice angajat trebuie să-şi pună problema de a gestiona ameninţările sau de a fructifica oportunităţile în beneficiul organizaţiei, dovedindu-şi eficiență

mai multe detalii
PRACTICI DECIZIONALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

PRACTICI DECIZIONALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

A decide înseamnă a identifica şi a rezolva problemele pe care le întâlneşte orice organizaţie. Fiecare angajat este implicat în procese decizionale de care depinde atingerea obiectivelor. Înțelegerea acestor procese facilitează îndeplinirea misiunii fiecărei entități publice.

mai multe detalii
CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ BAZATĂ PE ETICĂ

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ BAZATĂ PE ETICĂ

O cultură organizațională bazată pe etică presupune cunoașterea și aplicarea principiilor și normelor specifice de către angajați.

mai multe detalii
DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU ORGANIZATIILE PUBLICE

DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PENTRU ORGANIZATIILE PUBLICE

Capacitatea administrativă reprezintă ansamblul resurselor materiale, instituționale si umane de care dispune o entitate publică, precum si acțiunile pe care le desfasoara aceasta pentru exercitarea competentelor stabilite prin lege

mai multe detalii
RESURSE ALTERNATIVE PENTRU ORGANIZAȚIILE PUBLICE

RESURSE ALTERNATIVE PENTRU ORGANIZAȚIILE PUBLICE

Institutiile publice gestionează o multitudine de resurse, care, în condițiile actuale suferă limitări severe. Este o mare provocare pentru sectorul public românesc să identifice și să atragă resurse alternative.

mai multe detalii
PLANIFICAREA STRATEGICĂ LA NIVELUL COMPARTIMENTELOR DE LUCRU

PLANIFICAREA STRATEGICĂ LA NIVELUL COMPARTIMENTELOR DE LUCRU

Institutiile publice trebuie să își definească un set clar de obiective atât la nivel strategic, cât și operațional sau tactic. Sarcinile individuale sunt parte a acestor obiective. Activitatea în afara unui sistem de obiective nu poate conduce la rezultate pe termen lung.

mai multe detalii
NOUA ORGANIZAȚIE PUBLICĂ

NOUA ORGANIZAȚIE PUBLICĂ

Organizațiile publice trebuie să se adapteze/ restructureze pentru a face față cerințelor societății. Cursul vă propune exemple de bune practici în domeniul organizării interne și reformării organizațiilor publice, de la nivelul poziționării în sistemul administrativ, până la nivelul compartimentelor de lucru.

mai multe detalii
MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

În ultimii 3 ani, peste 200 de persoane au participat la cursurile noastre privind informațiile clasificate. La solicitarea acestora, propunem un curs avansat privind informațiile clasificate.

mai multe detalii
Certificarea

Activitatea de formare, conform cerințelor legale în vigoare, este certificată de către Administer.

Cine poate participa?

La aceste cursuri pot participa înalți funcționari publici, funcționari publici de conducere și de execuție, personal contractual din entitățile publice, demnitari și aleși locali.

"Calitatea unei organizaţii nu poate depăşi niciodată calitatea minţilor care o alcătuiesc" - Harold R. McAlindon