Ieși din mulțime!

telefoane de contact

telefon 0735533187

Administer Plus promoveaza tematici noi și cursuri desfășurate într-o manieră total nouă față de abordarea tradițională.

Administer Plus derulează programe intr-un format inovativ, din domenii precum achiziții publice, investiții, resurse umane, dezvoltare locală, accesare fonduri structurale, adaptat noilor tendințe europene.

Administer Plus vă propune cursuri evidențiate prin:

·        tematici  în concordanță cu prevederile HG 1066 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici;

·        tematici în acord cu tendințele școlilor europene de administrație publică, precum EIPA sau ENA;

·        conținut bazat integral pe studii de caz, aplicații practice și exerciții;

·        jumătate din activități (aplicații practice) se desfășoară în afara sălilor de curs, o zi în altă localitate decât cea de cazare;

·        formatori cu experiență practică în domeniu.

 

 

 

"Calitatea unei organizaţii nu poate depăşi niciodată calitatea minţilor care o alcătuiesc" - Harold R. McAlindon